Bước 1 của 4 Bước 2 của 4 Bước 3 của 4 Bước 4 của 4
Chọn gói dịch vụ Cấu hình Xác nhận Thanh toán
Đang thực hiện      
(Chọn Một mục)
1,000 đ
1 tháng
Hosting Dùng thử 7 ngày
Dung lượng
500 MB
Băng Thông
20.000 MB
Thời gian 7 ngày tự động đình chỉ nếu không có bất kỳ hành động đặt hàng.
480,000 đ
01 năm
Con 1
Dung lượng
1000 MB
Băng Thông
10.000 MB
Tên miền song song
Không giới hạn


480,000 đ - 1 Năm
960,000 đ - 2 Năm
1,440,000 đ - 3 Năm

660,000 đ
01 năm
Con 2
Dung lượng
20.000 MB
Băng Thông
200.000 MB
Tên miền song song
Không giới hạn


660,000 đ - 1 Năm
1,320,000 đ - 2 Năm
1,980,000 đ - 3 Năm

880,000 đ
01 năm
Con 3
Dung lượng
100 GB
Băng Thông
1000 GB
Tên miền song song
Không giới hạn


880,000 đ - 1 Năm
1,680,000 đ - 2 Năm
2,250,000 đ - 3 Năm

Secure Transaction  Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (54.234.228.185) sẽ được lưu lại.