Kiểm tra tên miền nâng cao | Bulk Domain Transfer

Bắt đầu kinh nghiệm lưu trữ web của bạn với chúng tôi bằng cách nhập vào tên miền mà bạn muốn đăng ký, chuyển nhượng hoặc chỉ đơn giản là mua hosting cho dưới đây...

Xin vui lòng nhập các ký tự mà bạn nhìn thấy trong hình dưới đây vào hộp văn bản được cung cấp. Điều này là cần thiết để ngăn chặn gửi tự động.


TLD Đăng ký tối thiểu Đăng ký mới Chuyển về Gia hạn
.com 1 230,000 đ 210,000 đ 220,000 đ
.net 1 230,000 đ 210,000 đ 220,000 đ
.biz 1 230,000 đ 210,000 đ 220,000 đ
.org 1 230,000 đ 210,000 đ 220,000 đ
.info 1 230,000 đ 210,000 đ 220,000 đ
.us 1 230,000 đ 210,000 đ 220,000 đ
.co 1 660,000 đ 660,000 đ 660,000 đ
.in 1 360,000 đ 380,000 đ 380,000 đ
.tv 1 730,000 đ 730,000 đ 730,000 đ
.mobi 1 440,000 đ 430,000 đ 440,000 đ
.cc 1 450,000 đ 500,000 đ 500,000 đ
.asia 1 340,000 đ 400,000 đ 400,000 đ
.name 1 240,000 đ 200,000 đ 240,000 đ
.me 1 600,000 đ 580,000 đ 600,000 đ
.ws 1 260,000 đ 260,000 đ 260,000 đ
.mn 1 1,100,000 đ 1,060,000 đ 1,100,000 đ
.bz 1 560,000 đ 520,000 đ 560,000 đ
.eu 1 270,000 đ 260,000 đ 260,000 đ
.co.uk 1 160,000 đ 160,000 đ 160,000 đ
.com.co 1 460,000 đ 460,000 đ 460,000 đ
.net.co 1 460,000 đ 460,000 đ 460,000 đ
.nom.co 1 460,000 đ 460,000 đ 460,000 đ
.tel 1 440,000 đ 440,000 đ 440,000 đ
.xxx 1 1,900,000 đ 3,000,000 đ 1,900,000 đ
.pro 1 300,000 đ 300,000 đ 300,000 đ

Chọn tiền tệ: